მთავარი » 2012 » აპრილი » 6 » საქართველოს მეფეები და მმართველები III.
12:24 PM
საქართველოს მეფეები და მმართველები III.

ქსნის, არაგვის და მუხრანის ერისთავები, ტაშირ ძორაკეტის მეფეები, სამცხის ათაბაგები

ქსნის ერისთავები (სატახტო ქვენიფნევი) 

ბიბილურები

როსტომ 1250-1260 

ლარგველ I 1260-1275

დემეტრე 1275-1280 

ვირშელ I 1280_1290

შალვა I 1290_1315 

ლარგველ II 1315_1325

ვირშელ II 1325_1345

წითლოსანი 1345_1354

ქვენიფნეველი 1354_1374 

ივანე 1374_1390 

ვირშელ III 1390_1410

      

ელიზბარ I 1555_1585

შალვა II 1585_1605 

იასე I 1605_1625 

ზაალი 1629_1633 

იასე II 1633_1645

elizbar II 1645_1661

iase III 1661_1676 

დავით I 1676_1717 

შანშე 1717_1753

დავით II 1753_1774 

გიორგი 1774_1777

1777 w გააუქმა ერეკლე II-მსამუხრანბატონო (ბაგრატიონები)

    ბაგრატ I 1512-1539

ვახტანგ I 1539-1580 

ერეკლე I 1580-1605 

თეიმურაზ I 1605-1625 

ქაიხოსრო 1625-1629  

                                                                                                                                                       დავით I (თეიმურაზ I კახეთის მეფის ძე) 1629_1648 

                                                                   ვახტანგ II (ქართლის მეფე ვახტანგ V) 1648-1658

      კონსტანტინე I 1658_1667

    თეიმურაზ II 1667_1688

 აშოთანი 1688_1692 

პაპუა 1692_1696

        კონსტანტინე II 1696_1701

   ერეკლე II 1701 _1717 

          ლევანი 1717_1727; 1736_1739 

        დავით II 1727_1734  მამუკა 1727_1736 

        კონსტანტინე III 1739_1756 

სიმონი 1756_1778  

იოანე 1778_1801 

          კონსტანტინე IV 1801_1802 

1802 w. რუსეთმა შეიერთა

 

არაგვის ერისთავები

შაბურიძეები 

მიხაი 1380 - იანი

შანშე I 1430 - იანი

ნუგზარ I 140 - იანი

ვამეყ I 1465_1474 

                                                                                                                                                                                       *  *  *  *

სიდამონიძეები

იასონ I 1578_1580 

ავთანდილ I 1580_1600

ნუგზარ II 1600_1618

ბაინდურ I 1618_1619 

ზურაბ I 1619_1631 

დავით I 1631_1634 

ზაალ I 1634-1660 

ოთარ I 1660_1667 

რევაზ I 1667-1677 

იასონ II 1677-1687

            გიორგი I 1687_1696; 1703_1723 

    ბაინდურ II 1696_1703 

 ოთარ II 1723_1727

     თეიმურაზ I 1727_1731 

რევაზ II 1731

პაპუა  1731_1732

  ბარძიმი 1632_1737 

    უთრუღი 1737_1739 

   ბეჟანი 1639_1643 

*   *   * 

            გივი ამილახვარი 1743_1744

ბაგრატიონები

ვახტანგ I 1647_1757 

ლევანი 1766_1781 

ვახტანგ II 1782_1801 


სამცხის ათაბაგები (დედაქალაქი ახალციხე). ჯაყელები. 

        სარგის I 1260_1266_1285  

ბექა I 1285_1306

   სარგის II 1306-1334 

      ყვარყვარე I  1334_1361 

 ბექა II 1361_1391

                                                                            ივანე I 1391_1444                                  ყვარყვარე II 1451_1498 

                                                                           აღბუღა 1444_1451          ქაიხოსრო I 1498_1500    მზეჭაბუკი 1500_1515  მანუჩარ I 1515_1518                                                                                                                             

                                                                                                                        ყვარყვარე III 1518_1535    

                                                                                                                        ქაიხოსრო II  1545_1573

                                                                      ყვარყვარე IV 1573-1581    მანუჩარ II 1581-1614   ბექა III საფარ ფაშა 1625-1635

                                                                                                                       მანუჩარ III 1614-1625

1625 w. ბექამ aTabagi manuCar III ( misi Zmis wuli) mokla, gaaTabagda, gamuslimanda daemorcila osmaleTs da faSas wodeba miiRo. ATurqebma qveyanas Cildiris vilaieTi( qarTulad axalcixis safaSo) uwodes. Cildiris vilaieTi Turqebma 1579 w daaarses. misi dedaqalaqi 1579_1625 wlebSi Cildiri iyo, 1628_1829 wlebSi axalcixe, 1829_1845 wlebSi olTisi.

1829 w. ruseT-TurqeTis omis dros yofili saaTabagos nawili (samcxe, javaxeTi) saqarTvelos daubrunda.

ფაშები

iusuf I 1635-1647A

rostom I 1647-1659 

aslan I 1659-1677 

iusuf II 1677-1690                      salimi 1690-1701

        isay I 1701-1705; 1708_1716; 1718_1737                         aslan II 1705_1708; 1716_1718

                 iusuf III 1737_1744

                 ahmed I 1744-1758

hasani 1758-1759; 1761-1767     ibrahimi 1759-1761

suleimani 1767_1769; 1770_1795

                                                                                            noman ebraeli 1769-1770

……*   *   *

sabuTi 1797-1801

                                                                     Serif ximSiaSvili    1801-1803;  1809-1812

                                                                      selim ximSiaSvili 1803-1809; 1812-1815

                                                           *   *   *

                                   luTfi ali 1817-1818 

                                                           *   *   *

                                                                        ahmed ximSiaSvili 1829-1836


ტაშირ ძორაკეტის სომხური სამეფო

დედაქალაქები ჯერ სამშვილდე, შემდეგ ლორე. ბაგრატუნების დინასტია 

გურგენი (სომხეთის მეფე აშოტ ის ძე) 972–996 

დავით  I  996–1048 

კვირიკე 1048–1089

დავით II 1089–1110  აბასი 1110–1113

ნანახია: 1119 | დაამატა: Ucha | რეიტინგი: 2.5/2
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *: